سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی تفرج نوروز – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نو اندیشان
فرهاد ایزدجو – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
رحیم آورند – رئیس گروه مطالعات سدهای حوزه مارون، سازمان آب و برق خوزستان
محمود شفاعی بجستان – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نو اندیشان

چکیده:

درسالهای اخیر رشد جمعیت و تقاضای روز افزون برای منابع آب، انجام مطالعات کیفی منابع آب را محرز نموده است. دراین خصوص، بررسی کاتیونها و همچنین پارامترهای بیولوژیکی از قبیل کلیفرم، نیترات و اکسیژن محلول به جهت تعیین کیفیت آب مصارف شرب و کشاروزی حائز اهمیت فراوان است. در رابطه با مصرف آب، لازم است که کل موادجامد محلول در آب که با TDS نشان داده می شود و عموما بطور غیر مستقیم با اندازه گیری هدایت الکتریکی آب (EC) برآورد می گردد نیز در محدوده مجاز قرارگیرد؛ زیرا که افزایش میزان EC عملکرد محصولات کشاورزی به طورچشمگیری کاهش داده و همچنین مصرف آب را جهت شرب نامطلوب میسازد.
در این مقاله کیفیت آب رودخانه کندک که شاخه اصلی آن با نام گزین ازناحیه شمال شهرستان هفتگل و دامنه های جنوبی کوه قلعه گیری واقع در استان خوزستان سرچشمه می گیرد، از دیدگاه های کشاورزی و شرب مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، به منظور بررسی و تحلیل وضعیت کیفی رودخانه ، از روشهایی از قبیل دیاگرامهای شولر، ویلکوکس و همچنین استانداردهای مختلف بهره گرفته شده است. نتایج حاصله بیانگر وجود محدودیتهای جدی در رابطه با مصرف آب رودخانه در شرایط فعلی به جهت شرب و کشاورزی می باشد.