سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران دانشجو – استادیار،مرکز تحقیقات عالی الکترونیک
یوسف خرازی – استاد،دانشگاه علم و صنعت ایران
شمس الدین میردامادی – استاد،دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد احمدی – کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات عالی الکترونیک

چکیده:

کامپوزیتهای تنگستن – مس عمدتا بعنوان مواد کنتاکت الکتریکی در شرایط سخت کاری همچون جریان و ولتاژهای زیاد قوسهای الکتریکی شدید سایش مکانیکی ، ذوب شدن سطحی و غیره قراردارند بنابراین هدف تعیین شرایط بهینه جهت خواص فیزیکی – مکانیکی و افزایش طول عمر این کامپوزیتها بوده است دراین تحقیق از فرایند متالورژی پودر Infiltration جهت تولید نمونه هایی به قطر ۲۲ و ضخامت ۷ میلی متر استفاده شد. در تهیه نمونه از فشارهای پرس ۱۲۹ ، ۱۹۴ و ۳۳۶ مگاپاسکال دماهای رخنه دهی ۱۲۲ ، ۱۲۸ و ۱۳۵ درجه سانت یگراد زمانهای ۱ و ۱/۵ ساعت و همزمان مقادیر مختلف کبالت ۰/۲ ، ۰/۵ ، ۰/۷ و ۱ درصد در ترکیب نهایی استفاده و اثرات این پارامترها برخواصی همچون دانسیته سختی و هدایت الکتریکی بررسی گشت.