سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا خیامی – دفتر بهینه‎سازی مصرف معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
محمدرضا جاودان – برق منطقه ای تهران، وزارت نیرو

چکیده:

شناخت فرهنگ و الگوهای مصرف انرژی،پایه و اساس بهینه‌سازی و تغییر فرهنگ مصرف انرژی است. فرهنگ مصرف را می‌توان از دیدگاه‎های مختلف بررسی کرده و از نتایج به دست آمده، پیشنهادات لازم را ارائه نمود. مطلب حائز اهمیت در این مقاله، بررسی الگوهای بار روزانه شبکهسراسری انرژی الکتریکی است کهبدین جهت ، منحنی‎های بار روزانه با استفاده از شبکه‌های عصبی (هوش مصنوعی) بررسی و الگوهای لازم معرفی خواهند شد. با بررسی این الگوها می‌توان پارامترهای مؤثر بر الگوی مصرف انرژی الکتریکی را در شبکه سراسری تشخیص و ارائه نمود. این پارامترها و الگوها، قدم اول در شناخت فرهنگ مصرف انرژی الکتریکی شبکه سراسری می‌باشند.
در این مقاله، ابتدا شبکه عصبی موردنظر معرفی شده و سپس بر اساس اطلاعات موجود و توانائیهای شبکه، شبیه‌سازی لازم صورت گرفته و فلوچارت لازم جهت متناسب نمودن اطلاعات اولیه با ورودی سیستم هوشمند مطرح و در نهایت نتایج بدست آمده ارائه خواهد گردید.