سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید صبوری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
احمد رضا پیشه ور – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
احمد محب – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
علی ابراهیمیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

پیل سوختی پلیمری دارای محیطی با واکنش پذیری بالا است که در این محیط فرایندهای مختلفی به صورت هم زمان و وابسته به یکدیگر صورت می گیرد و به این دلیلبررسی و اندازه گیری فرایندهای موجود در پیل در حین کار کردن تقریباً غیر ممکن می باشد. از آنجایی که برای یک ط