سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
هادی احمدی – کارشناسی مهندسی عمران دانشکده فنی ، دانشگاه گیلان

چکیده:

با توجه به هزینه های بالای تولید و اجرای مصالح آسفالتی تحقیقات فراوانی جهت بهبود مشخصات فنی و مکانیکی مخلوطهای قیری صور گرفته است. در این پژوهش با انجام آزمایشهایی بر نمونه های آسفالتی مسلح به الیاف کنف بافته پارامترهای مقاومت برشی این مخلوط ها در دو حالت مسلح و غیر مسلح مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور با انتخاب دانه بندیهای ویژه برای مصالح مورد آزمایش، این مصالح در درصدهای مختلف قیر با الیاف کنف بافته مسلح شده اند و به مورد آزمایشهای مقاومتی ، به ویژه آزمایش سه محوریHveem و آزمایش مارشال قرار گرفتند نتایج این آزمایش ها افزایش نسبتا چشمگیری را در مقدار پارامترهای مقاومت برشی این مخلوط ها به لحاظ افزایش چسبندگی در درصدهای پایین قیرنشان میدهد. همچنین نتایج آزمایش مارشال بیانگر آن است که تسلیح آسفالت به الیاف کنف ، تاثیر منفی بر معیارهای مقاومتی بروس مارشال در این مخلوطها ندارد. علاوه بر این تسلیح این مصالح به الیاق کنف بافته و عدم تغییر زاویه ی اصطکاک داخلی، بدون تغییر در شکل ظاهری پوش گسیختگی ، به افزایش ابعاد آن می انجامد. این امر دلالت بر افزایش مقاومت چسبندگی این مخلوطها دارد.