سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد هدایتی – دانشگاه صنعتی اصفهان – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربرد
رضا طالبیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
بهنام سلیمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

چکیده:

در عملیات پوسته زدایی ورقهای فولادی توسط افشانکهای آب پرفشار، آگاهی از مقدارضربه اعمال شده بر سطح ورق بسیار مهم است. به طور کلی، توسعه افشانکهای پوسته زدا بر روی حداکثر کردن و نیز افزایش یکنواختی ضربه، متمرکز شده است. بر این اساس، اندازه گیری ضربه نازل ها در شرایط مختلف عملیاتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در کار حاضر پس ازبررسی کلیه متغیرهای مؤثر بر ضربه و میزان همپوشانی پاشش، یک مدل ریاضی بر اساس مدلهای تحلیلی و نیز الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی توسعه داده شده است. بخش تحلیلی مدل مربوط به محاسبه نیرو، سطح اصابت و میزان همپوشانی پاش شها و بخش شبکه عصبی آن درارتباط با تعیین ضربه حاصل از افشانک می باشد. مدل فوق در قالب نر مافزاری در محیط LabViewتوسعه یافته است. به کمک این مدل می توان اثر کلیه پارامترهای مؤثر بر میزان ضربه و نیز همپوشانی پاشش افشانکهای آب پرفشار را بررسی و شرایط نزدیک به وضعیت بهینه آرایش افشانکها را تعیین نمود