سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی دوستی – کارشناس ارشد انستیتو مصالح ساختمانی, دانشکده مهندسی عمران, پردیس دان
محمد شکرچی زاده – انستیتو مصالح ساختمانی, دانشکده مهندسی عمران, پردیس دانشکده های فنی,

چکیده:

امروزه با گسترش ساخت وساز سازه های بتنی به خصوص در محیط های دریایی همواره بحث افزایش عمرمفید این سازه هایکی ازمسائل مهم برای مهندسین کشوربه شمارمی آید. سازه های واقع دراین محیط های دریایی اغلب به دلیل شرائط حادآب وهوایی این مناطق بعدازچندسالی به دلیل خوردگی میلگردهای فولادی دچارتخریب می شوند. اولین راهکاری که به منظورافزایش عمرمفیدسازه به ذهن می رسد بحث تعمیربتن سازه می باشد. منتها ازآنجایی که اجرای یک تعمیر گاها هزینه های زیادی را به دنبال دارد لذا باید در اجرای آن حتما از دانش کافی و نیروهای باتجربه ومتخصص استفاده کرد. در ترمیم بتن یک سازه اصولا یک رکن اساسی باید به دقت مورد توجه قرار گیردوآن بحث سازگاری میان بتن یا ملات ترمیمی با بتن پایه است. دراین مقاله سعی شده تاابتدا به توضیح مختصری دررابطه با پارامترهای موثر برسازگاری میان ملات ترمیمی و بتن پایه پرداخته شود. سپس درانتها به بررسی یک تعمیر صورت گرفته در یکی از اسکله های جنوبی کشورپرداخته شود.