سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید بهروزی نیا – سازمان انرژی اتمی ایران،پژوهشکده لیزر
عبدالرحمن نامدار – سازمان انرژی اتمی ایران،پژوهشکده لیزر،
منصور زند – سازمان انرژی اتمی ایران،پژوهشکده لیزر
رسول برری – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان،آذرشهر

چکیده:

در این تحقیقضمن ساخت یک لیزر هالیدمس ازنوع برمید مس ، تاث یر پارامترهای دمای مخزن ، فشارگازکمکی ، توان الکتریکی ورودی و فرکانس کاری بر روی توان خروجی لیزر مورد بررسی قرارگرفته است . شرایط بهینه برای عملکرد لیزر فوق از طریق آزمایش های تجربی تعیین گردیده اند که عبارتند از دمای مخزن ۴۹۰ o C ، فشار گاز کمکی ۵۰ torr ، توان الکتریکی ورودی ۶۰۰ watt وفرکانس .۲۳ kHz ازاین لیزر حداکثر توان خروجی ۴ watt حاصل گردید