سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد
عباسعلی نظربلند – استادیار بخش مهندسی مواد
کامران دهقانی – استادیار بخش مهندسی معدن
سیدحسین یزدانی طبایی – کارشناس مسئول ساخت و تولید مرکز تحقیقات راه اهن

چکیده:

در تحقیق حاضر رفتار خستگی محورواگنهای باری مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور در یک مرحله به بررسی دلایل مکانیکی و متالورژیکی منجر به شکست محورها پرداخته شد و در مرحله بعد رفتار شکست و شرایط رشدترک خستگی محورها در حین سرویس و در شرایط کاری با انجام تستهای چقرمگی شکست K1c اندازه گیری پارامترهای رشد ترک خستگی و انجام ازمایشهای شکست نگاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد انالیز و بررسی قرارگرفت. با توجه به بررسیهای به عمل آمده و براساس رشدختگس برای ارزیابی عمر محورها با درنظرگرفتن فاکتور شدت تنش استانه ای Kth∆به نظر نمی رسد یک اخال با قطر ۲ میلی متر در شرایط عادی کارکرد موجب شکست ناگهانی در محور شود.