سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بهرنگ رضا – آزمایشگاه تحقیقاتی فرایند جداسازی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه عل
نظام الدین اشرفی زاده – آزمایشگاه تحقیقاتی فرایند جداسازی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه عل
جواد صاین – گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

شدت انتقال جرم به قطرات یا از قطرات، در دستگاه های استخراج مایع – مایع غالبا در حضور آلاینده های با ماهیت مواد فعال سطحی کاهش می یابد. برای طراحی ستونهای استخراج صنعتی به روش هایی نیاز می باشد که اثر وجود آلاینده ها را به صورت کیفی و کمی در برنامه طراحی گنجانده باشند.
در کار حاضر از مدل تلفیقی منسوب به اسلیتر ۱ (قطره واحد، حل شونده واحد ۲) برای انطباق و مطالعه داده های تجربی سیستم آب – استن – تولوئن در حضور سه آلاینده سطحی DTMAC , X-100 , Triton , SDS که به ترتیب دارای ماهیت آنیونی، کاتیونی و غیر یونی می باشند استفاده شده است. داده ها برای دو جهت انتقال از فاز پراکنده به فاز پیوسته و از فاز پیوسته به فازپراکنده فراهم گردیده اند . در مدل تلفیقی "اسلیتر" ضرایب انتقال جرم فازهای پیوسته و پراکنده، برای اثرات نامطلوب حضور آلاینده ها، تنها با یک پارامتر به عنوان آلودگی تصحیح می شوند. لذا این روش برای پیش بینی رفتار یک سیستم و یا طراحی دستگاه درمواردی که داده های تجربی وجود دارند می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
کاهش شدیدی درانتقال جرم سیستم با افزودن مقادیر اندک از هر آلاینده در سیستم مشاهده می شود. با بدست آوردن مقادیر فاکتور آلودگی توسط مدل حل شونده واحد، قطره واحد مشخص
گردید که فاکتور آلودگی تابع حساسی از غلظت آلاینده و قطر قطره می باشد. علاوه بر این ماده فعال سطحی DTMAC با خاصیت غیر یونی بیشترین کاهش در میزان انتقال جرم در بین آلاینده های دیگر داشته و Triton X100 با خاصیت کاتیونی کمترین مقدار کاهش در انتقال جرم سیستم را در قیاس با سایر آلاینده ها نشان می دهد