سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناصر توحیدی – استاد مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمد پاکدل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران
علی دباغ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران

چکیده:

در فرآیند تولید فرکروم کم کربن در کوره های قوس الکترکی در محدوده دمایی ۱۳۵۰ تا ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد، مقادیر قابل توجهی از اهن و کروم در سرباره حل می گردد. سرباره تولیدی حاوی ترکیبات متنوع اکسیدی، کروماتی، سیلیکاتی، منیزیتی و آلومینایی است. تاکنون علی رغم تولید حجم وسیعی از سرباره در کشور تلاشی برای بازیافت آهن و کروم موجود در سرباره به چرخه تولید صورت نگرفته است. در این پژوهش که با هدف بازیافت آهن و کروم موجود در سرباره به چرخه تولید انجام شد، ابتدا گندله های دولایه از مخلوط سرباره و عامل احیا کننده کک تولید و تاثیر پارامترهای موثر بر فرآیند احیای گندله شامل دما، زمان، ابعاد گندله دولایه و نسبت کک به سرباره مورد استفاده به همراه تاثیر مواد افزودنی متفاوت بر فرآیند احیا، بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که پارامترهای دما و نسبت کک به سرباره مورد استفاده، تاثیر بسیار زیادی بر فرآیند احیا و در نتیجه بازیافت آهن و کروم موجود در گندله ها دارد و تحت شرایط بهینه احیای اکسیدهای کروم . آهن موجود در گندله ها کمی می باشد.