سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ظهور – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
علی عباس بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مطالعات انجام شده نشان داده است که پدیده برگشت فنری می تواند در میزان تغیر شکل قطعات تولید شده با روش کشش عمیق موثر واقع شود. بنابراین برای بهینه کردن فرایند کشش عمیق و بالا بردن دقت ابعادی قطعات تولید شده، لازم است عوامل موثر در این پدیده شناخته شوند و فرایند مذکور تحت کنترل کامل تولید کننده در آید. در این مقاله، پدیده برگشت فنری وعوامل موثر بر آن به کمک روش المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است و راههای کم کردن مقدار برگشت فنری برای فلزات مختلف ارائه شده و اثر جنس مواد اولیه،نیروی ورق گیر و مقدار کلیرنس قالب بر این پدیده مورد تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل پارامترها از شبیه سازی دو بعدی فرایند کشش استفاده شده و نتایج آنالیز با نتایج تجربی مقایسه گشته است به طوری که صحت نتایج مورد تایید می باشد.