سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر توحیدی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمد پاکدل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه تهرا
ابراهیم غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه تهرا

چکیده:

از آنجا که فولاد آلیاژی در ایران در کوره های قوس الکتریکی تولید می شود ، به علت محدوده دمایی زیاد در حدود ۱۳۵۰ تا ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد، مقدار قابل ملاحظه ای عناصر آلیاژی کروم، منیزیم، آلومینیم و سیلیسیم به صورت اکسید به همراه اکسید آهن به سرباره وغبار منتقل می شوند. به علتمشکل حمل و نقل، این مواد در محیط انباشته و باعث آلودگی محیط زیست می شوند. هدف از این پژوهش، بررسی روشی مناسب برای بازیابی کروم و آهن درسرباره وغبار ازطریق تولید گندله دولایه از غبار و سرباره ایجاد شده کارخانه فروکروم سبزوار همراه با افزودن ککبه عنوان عامل احیاکننده اکسید کروم و آهن است. در این بررسی برای اولین بار در ایران تولید گندله دولایه از غبار وسرباره کوره برای احیا در مرحله بعد، تولید شده است. همچنین تاثیر عواملی مانند درصد رطوبت، نوع چسب و زمان آسیاکاری مخلوط مواد اولیه باککبر استحکام گندله مغزی ونیز گندله دولایه، اندازه گیری شده است. در نهایت شرایط بهینه فرایند جهتتولید صنعتی گندله دولایه آمده است.