سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی بزرگ مهر – شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم، اصفهان
مسعود هراتیان – شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم، اصفهان

چکیده:

چرخه سوخت هسته ای شامل تعداد زیادی از فرایندهای شیمیایی مختلف است. در برخی از این فرایندها پسابهای مایع با غلظت قابل توجه از اورانیوم تشکیل شده که دفع آنها در محیط بدون کاهش غلظت اورانیوم آن تا زیر حد مجاز مشکلات زیست محیطی بدنبال خواهد داشت. دراین کارجهت حذف اورانیوم از پساب توسط اهک به بررسی پارامترهای مختلف موثر بر حذف اورانیوم که عبارت از میزان آهک اضافه شده ، غلظت یون فلوئور، غلظت یون کربنات ، غلظت اورانیوم و pH می باشد. مشخص شده که غلظت یون فلوئور تاثیر قابل توجهی بر حذف اورانیوم دارد و درغلظتهای زیر ۱ گرم بر لیتر با غلظت آهک به میزان مورد نیاز جهت حذف یون فلوئور، اورانیوم تا حد مجاز جذب میشود، در غلظتهای بالاتر مقدار آهک دو برابر مورد نظر جهت حذف فلوئور می باشد. افزایش یون کربنات، اورانیوم و PH محلول سبب کاهش میزان حذف اورانیوم می شود.