سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید طاووسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ریخته گری دقیق برای دست یابی به صافی سطح بالا، دقت ابعادی زیاد و کاهش ماشین کاری قطعات تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند ریخته گری به روشهای مختلف تقسیم بندی می شود که در این بین، تولید قالب های سرامیکی به روش Shaw به دلیل امکان ریخته گری قطعات بزرگ و حجیم بااستفاده از این قالب ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشددر این تحقیق برای بررسی چگونگی تولید قالب های سرامیکی به روشShawماسه شاموت با ریزی ۱۷۰ ، چسب سیلیکات اتیل به همراه مواد افزودنی دیگر در درصدهای مختلف استفاده شد . آزمایشات اندازه گیری عبور گاز ، استحکام خشک و استحکام پس از پخت، در دمای اتاق انجام شده، نتایج آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . علاوه بر ای ن، تاثیر درصد MgO بر خودگی ری دوغاب تولیدی از چسب سیلیکات اتیل و شکل و اندازه ترکهای ایجاد شده در نمونه ها نیز بررسی شدند