سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید قریشی – دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، استادیا
احمد رضا فاضلی نهرخلجی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق پدیده رشد قطری در فرآیند ترمومکانیکی شکل دهی چرخشی لوله آلومینیومی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور اثر پارامترهای ورودی موثر فرآیند مانند ضخامت اولیه پریفرم، درصد کاهش ضخامت، سرعت دورانی لوله، سرعت تغذیه غلتک و زمان های عملیات حرارتی انحلال و پیر سختی، بکمک روش طراحی آزمایشات بر روی رشد قطری داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از انجام آزمایشات با استفاده از نتایج بدست آمده، بکمک تحلیل واریانس، مدل ریاضی پیش بینی کننده رشد قطری ارائه گردیده و به کمک آن و با در نظرداشتن مقدار کمینه رشد قطری، پارامترهای ورودی جهت تولید بهینه بدست آمده اند.