سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا زارع – کارشناسی ارشد مکانیک، گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه شیراز
محمد رحیم نامی – استادیار بخش مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در تحقیق حاضر، رفتار خستگی مخازن تحت فشار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در یک مرحله به بررسی دلایل مکانیکی و متاورژیکی منجر به شکست مخازن تحت فشار پرداخته شد و در مرحله بعد رفتار شکست و شرایط رشد ترک خستگی مخازن تحت فشار در حین سرویس و در شرایط کاری با انجام تست های چقرمگی شکست (K1c)، اندازه گیری پارامترهای رشد ترک خستگی و انجام آزمایش های شکست نگاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت. با توجه به بررسی های بعمل آمده و بر اساس رشد ترک خستگی برای ارزیابی عمر مخازن تحت فشار با درنظر گرفتن فاکتور شدت تنش آستانه ای (ΔKth) به نظر نمی رسد یک آخال با قطر ۱ میلیمتر در شرایط عادی کارکرد موجب شکست ناگهانی در مخزن تحت فشار شود. با توجه به اینکه استاندارد (استاندارد مورد استفاده در تولید مخازن تحت فشار) آخالهایی با قطر حداکثر ۱ میلیمتر را مجاز می داند نشان می دهد که نتایج این تحقیق با استاندارد مذکور هم خوانی دارد.