سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حجار – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سهیلا شکراله زاده – پژوهشکده صنایع شیمیایی ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
فرزانه وهاب زاده – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از روش آنزیمی در یک بیوراکتور با بستر ثابت بررسی شد . از آنزیم تثبیت شده کاندیدا آنتاکتیکا به عنوان بیوکاتالیزور واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن کانولا با متانول در یک محیط بدون حلال استفاده گردید . فاکتورهای سرعت جریان ورودی مواد واکنشگر ، دمای واکنش ، نسبت مولی متانول به روغن و همچنین قابلیت استفاده مجدد آنزیم در بستر کاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت . شرایط عملیاتی بهینه واکنش متانولیز در بیوراکتور با بستر ثابت شامل نسبت مولی متانول به روغن و همچنین قابلیت استفاده مجدد آنزیم در بستر کاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت . شرایط عملیاتی بهینه واکنش متانولیز در بیوراکتور با بستر ثابت شامل نسبت مولی متانول به روغن ۴ ، سرعت جریان ۶mL/min و دمای ۳۰درجه سانتیگراد بدست آمد . در این شرایط بازده واکنش تولید متیل استر به ۹۹ درصد رسید . بازده واکنش طی شش بار استفاده مکرر از آنزیم در بیوراکتور با بستر ثابت در مقادیر بالای ۹۷ درصد حفظ شد که نشان دهنده قابلیت استفاده مجدد آنزیم در بیوراکتور می باشد .