سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوذر اباذری – کارشناس ارشد – پژوهشکده زیرسطحی دانشگاه مالک اشتر
سعید ضیایی – هیئت علمی و دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین دلایلی – هیئت علمی و استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
هادی سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

پدیده برخورد پدیده ای دینامیکی وابسته به زمان و غیرخطی است در این میان بررسی آن در تصادمهای کشتی و بدست آوردن خسارت منتجه با انواع روشهای تحلیل و تجربی و اجزاء محدود تمرکز اصلی محققان در سالهای اخیر بوده است در این مقاله یک کشتی برخورد قائم یک کشتی کانتینر بر با یک مانع صلب که بدترین حالت برخورد نیز می باشد در نرم افزار lsdyna شبیه سازی می شود همیشه در بهترین حالت مدلسازی به علت طبیعت حل اجزاء محدود مواردی وجود دارد که باعث خطا در نتایج می شود که این موارد در اینجا بررسی شده است در نهایت اثرات اصطکاک روی منحنی نیرو نفوذ و خسارت منتجه بررسی می شود.