دانلود مقاله,دانلود مقاله فارسی,خرید مقاله,ترنس لاین

این سایت جهت جستجوی هوشمندتر در سایت ، از موتور جستجوی گوگل استفاده میکند

دانلود مقاله بررسی پارامترهای موثر در بازده حرارتی آبگرمکن گازی مخزندار زمینی و تحلیل اقتصادی آن

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علیرضا رحیمی – استادیار، پژوهشکده انرژی، دانشگاه کاشان

چکیده:
گستردهگی استفاده از آبگرمکن گازی مخزندار زمینی و همچنین مقدار گاز مصرفی آن، باعث میشود که بهینه سازی مصرف گاز در این وسیله، در اولویت قرار گیرد. به همین دلیل، در این تحقیق، برای بهینه سازیمصرف سوخت این نوع آبگرمکنها، طراحی و ساخت نمونهای از آن، مد نظر قرار گرفته است. در این طرح، پارامترهائی مثل افزایش سطح تبادل حرارت، افزایش زمان ماندگاری محصولات احتراق در داخل آبگرمکن، کاهش اثرات منفی رسوب آب و موارد متعدد دیگر، منظور شده و بازده حرارتی نمونه ساخته شده نیز بر اساس استاندارد ۲۱۲۱ ، محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهند که با افزایش سطح تبادل حرارت در آبگرمکن به مقدار دو برابر، مصرف گاز آن، حدود ۲۱ % کمتر میشود. تحلیل اقتصادی مربوطه نیز نشان میدهد که در صورت کارکرد آبگرمکن در هر روز برابر۲/۵ ساعت، دوره بازگشت سرمایهگذاری اضافه بر اساس قیمت هر متر مکعب گاز برابر ۲۱۱ تومان(، برابر ۲۱۰۱ روز )مدت زمانی کمتر از سه سال و بر اساس قیمت گاز صادراتی هر متر مکعب ۲۱۱۱ تومان(، برابر ۷۸ روز )یا مدت زمانی کمتر از سه ماه میشود. این محاسبات نشان میدهند که بهینه سازی مصرف گاز، در آبگرمکنهای گازی مخزندار زمینی، امری کاملا اقتصادی است

دانلود مقاله بررسی پارامترهای موثر در بازده حرارتی آبگرمکن گازی مخزندار زمینی و تحلیل اقتصادی آن

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علیرضا رحیمی – استادیار، پژوهشکده انرژی، دانشگاه کاشان

چکیده:
گستردهگی استفاده از آبگرمکن گازی مخزندار زمینی و همچنین مقدار گاز مصرفی آن، باعث میشود که بهینه سازی مصرف گاز در این وسیله، در اولویت قرار گیرد. به همین دلیل، در این تحقیق، برای بهینه سازیمصرف سوخت این نوع آبگرمکنها، طراحی و ساخت نمونهای از آن، مد نظر قرار گرفته است. در این طرح، پارامترهائی مثل افزایش سطح تبادل حرارت، افزایش زمان ماندگاری محصولات احتراق در داخل آبگرمکن، کاهش اثرات منفی رسوب آب و موارد متعدد دیگر، منظور شده و بازده حرارتی نمونه ساخته شده نیز بر اساس استاندارد ۲۱۲۱ ، محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهند که با افزایش سطح تبادل حرارت در آبگرمکن به مقدار دو برابر، مصرف گاز آن، حدود ۲۱ % کمتر میشود. تحلیل اقتصادی مربوطه نیز نشان میدهد که در صورت کارکرد آبگرمکن در هر روز برابر۲/۵ ساعت، دوره بازگشت سرمایهگذاری اضافه بر اساس قیمت هر متر مکعب گاز برابر ۲۱۱ تومان(، برابر ۲۱۰۱ روز )مدت زمانی کمتر از سه سال و بر اساس قیمت گاز صادراتی هر متر مکعب ۲۱۱۱ تومان(، برابر ۷۸ روز )یا مدت زمانی کمتر از سه ماه میشود. این محاسبات نشان میدهند که بهینه سازی مصرف گاز، در آبگرمکنهای گازی مخزندار زمینی، امری کاملا اقتصادی است

این فقط چکیده ای از مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خرید نمایید
تمامی مقالات دارای عنوان ، نویسنده ، چکیده و منابع میباشد
نمونه فرمت مقالات PDF و WORD که برای شما ارسال خواهد شد - کلیک کنید
چنانچه شما نویسنده این مقاله هستید اینجا کلیک کنید