سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهین هوشیار صادقیان – گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمجتبی زبرجد –
سیدعبدالکریم سجادی –

چکیده:

خواص منحصر بفرد نانولوله ها از جمله استحکام و مدول بسیار بالا دانسیته کم و نسبت طول به قطر بالا باعث استفاده روزافزون از انها به عنوانتقویت کننده در زمینه های پلیمری جهت بهبود خواص فیزیکی مکانیکی و رفتار شکست پلیمر شده است توزیع مناسب و پیوند فصل مشترک قوی بین نانولولهو زمینه مهمترین نکته در بهبود خواص نانوکامپوزیت نهایی می باشد بطوریکه توزیع نامناسب نانولوله ها یا فصل مشترک ضعیف آنها با زمینه به علت عدم کنترل پارامترهای موثر در تولید حتی می تواند منجر به تضعیف خواص نانوکامپوزیت نسبت به زمینه اولیه گردد با توجه به ماهیت این موضوع تحقیق حاضر جهت بررسی پارامترهای موثر برتولید نانوکامپوزیت پایه اپوکسی تقویت شده با نانولوله های کربنی چند دیواره انجام شده است بدین منظور نانوکامپوزیت های با درصد وزنی مختلف از نانولوله در شرایط مختلف تولید شدند بررسی ریزساختار با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و عبوری TEM صورت گرفت نتایج به دست آمده بیانگر وابستگی شدید پراکندگی نانولوله های کربنی در زمینه و چسبندگی مناسب آنها به زمینه به پارامترهایی مانند زمان التراسونیک شرایط اختلال، میزان گاززدایی و شرایط پخت می باشد.