سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی اکبر بابا کوهی اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد- دانشگاه سمنان
بهروز قاسمی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه سمنان
علی حبیب الله زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه سمنان

چکیده:

در این پژوهش عوامل موثر بر عملیات سختی رسوبی از قبیل دما و زمان، برای فنر از جنس فولاد ضد زنگ ۱٫۴۵۶۸ با کمک کوره المنتی و حمام روغن و حالت بلوکه و بدون بلوکه فنر جهت دستیابی به فنری با ثابت K=0.19-0.21 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق دمای کوره المنتی در دو دمای ۴۸۰°C و ۵۲۰°C قرار داده شد و همچنین در بازه زمانی ۳۵ الی ۱۷۰ دقیقه فنرها به صورت مجزا در داخل کوره المنتی با دماهای ذکر شده قرار گرفتند. دمای محلول روغن نیز با توجه به این نوع فنر ۲۳۰°C انتخاب شد. برای بررسی پدیده رسوب سختی فولاد ۱٫۴۵۶۸ از سه مرحله استفاده شد. د رمرحله اول تغییرات ثابت فنر با زمان و دما مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم تغییرات ثابت فنر با توجه به طول اولیه آن در دما و زمان ثابت با بلوکه ( برای ایجاد فاصله بین دو صفحه بلوکه mm18-21) مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله سوم، عملیات حرارتی این فنرها در دمای ۴۸۰°C به مدت ۸۰ دقیقه و در روغن با دمای ۲۳۰°C به مدت ۶۰ دقیقه بدون بلوکه شدن انجام شد. نتیج نشان دادند که استفاده از بلوکه ۱۸mm ضریب ثابت بیشتری را نسبت به بلوکه ۲۱mm نشان میدهد. ضریب ثابت فنر برای فنر بلوکه شده با بلوکه ۱۸mm، رفتار یک خط راست با یک شیب افزایش ملایم و با بلوکه ۲۱mm مقدار افزایش ضریب ثابت فنر آن به صورت خطی با شیب تند می باشد و همچنین زمان رسیدن به ماکزیمم ضریب ثابت فنر در دمای ۴۵۰°C و ۸۰ دقیقه و در دمای ۵۲۰°C و ۷۰ دقیقه می باشد.