سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس پولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مصطفی صفوی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

بهینه کردن مقاومت به سایش فولادهایی کربنی متوسط از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. عوامل متالورژیکی از جمله اندازه دانه یکی از موارد تاثیر گذار در رفتار فولاد می باشد. در این تحقیق اثر دمای آستنیته فولاد Ck45 بر روی خواص سایشی آن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی و کاهش وزن انجام گرفته است.
نتایج متالوگرافی و سختی سنجی نشان میدهد که با افزایش درجه حرارت آستنیته کردن اندازه دانه آستنیت افزایش پیدا کرده و در نتیجه سختی فولاد کاهش پیدا نموده است. نتایج کاهش وزن حاصل از آزمایش سایش نشان می دهد که با افزایش مسافت سایش، مقدار کاهش افزایش پیدا می کند. در نمونه هایی که در درجه حرارت ۱۰۱۰ درجه سانتیگراد آستنیته شده اند این افزایش دو برابر نمونه هایی است که از ۹۱۰ درجه سانتیگراد کونچ شده اند. با افزایش نیرو و سرعت آزمایش مقدار کاهش وزن افزایش پیدا می کند، البته افزایش نیرو تاثیر گذارتر از سرعت آزمایش است. مطالعات میکروسکوپ الکترونی نسان می دهد سایش عمدتا خراشان و و رقه ای شدن است.