سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مرتضی موسویان – کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی شریف
کوثر خواجه – کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
امین رضا نقره ابادی – دکترای مکانیک، هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

محیط دریا در طول زمان تاثیرات زیادی بر روی تجهیزات نصب شده در زیر آب گذاشته و باعث خرابی بسیاری از این دستگا هها م یشود. علاوه بر این، جریانات زیر آب باعث مدفون شدن بعضی از تجهیزات در زیر گل ولای، لج نها و جلب کهای رشد کرده بر روی آنها می شود . از اینرو ساخت وسیله ای برای زدودن این مواد مزاحم روی تجهیزات زیر آبی جهت بررسی نحوه عملکرد این تجهیزات و احیانا رفع خرابی و یا نشتی در زیر آب، امری لازم بنظر می رسد. در این زمینه استفاده از وسیله ای که با ایجاد اختلاف فشار در آب باعث ایجاد مکش، هوادهی و یا جابجایی انبوه متراکم و راکد لج نها شود موردنیاز است. سیستم های اجکتوری ازجمله لجن کش پاسخگوی این نیاز است. طراحی یک اجکتور نیازمند آگاهی از پارامترهای هندسی مرتبط می باشد. در این مقاله، پارامترهای موثر در طراحی ابعاد طولی اجکتور پربازده یک لجن کش زیرآبی مورد بررسی قرار گرفته است. دو انداز هی مهم در این طراحی یکی NXP فاصله ی نازل تا ابتدای گلوگاه (sp) و دیگری طول گلوگاه اختلاط است. برای تعیین درست آنها بایستی از نتایج مقالات و فرمو لهای تجربی استفاده کرد.در انتهای مقاله یک دستگاه خاص لجن کش مانند، طراحی مفهومی شده است.