سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا غفوری آهنگر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک-گرایش ساخت و تولید
ظهیر کریمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک-گرایش ساخت و تولید
محمدمهدی هرمزی – کارشناس ارشد مهندسی مواد-گرایش بیومواد
یاسر مداحی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، عوامل موثر بر روی کیفیت بلور سفایر به روش گداخت شعله ای مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق نشان می دهد که باید پارامترهای متعددی تنظیم و کنترل شوند تا کیفیت بلورهای رشد داده شده بهبود یابند. بعضی از پارامترها به دقت سیستم رشد وابسته می باشند و بعضی از پارامترها با کیفیت خواص پودر (آلومینا) در ارتباط هستند. در ادامه بر روی همه پارامترهای تاثیر گذار بر روی رشد تک بلور سفایر بحث شده است