سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان اعتمادی – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک
اکبر آفاقی خطیبی – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی
جمال زمانی اشنی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله اثر پارامترهای موثر بر نیروی تماس در تیر ساندویچی با هسته FGM تحت اثر بار ضربه ای در سرعتهای پایین به روش المان محدود مورد بررسی قرار می گیرد. هسته FGM در راستای ضخامت تیر به صورت یک تابع خطی تغییر پیدا می کند. پارامترهایی مثر بر نیروی تماس که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند، شامل عرض تیر و ضربه زننده، سرعت ضربه زننده برای انرژی جنبشی یکسان و مختلف و تعیین نیروی تماس برای مقادیر مختلف مدول یانگ پوسته می باشد. نتایج بدست آمده با روابطی که برای مدلهای دینامیکی ضربه بر سازه های ساندویچی ارائه شده است، همخوانی دارد.