سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد طولمی نژاد – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین عربی – دانشیار دانشگاه علم و صنعتایران
مریم مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی دانشگاه تهران

چکیده:

در پژوهش حاضر، جوشکاری سرد نوردی بر روی نمونه هایی از آلیاژ (۱۰MS90(CuZn مورد بررسی قرار گرفته است.به منظور شناخت ماهیت و مکانیزم ایجاد اتصال ، سطح شکست جوش توسط میکروسکپ الکترونی روبشی مطالعه شده و بر اساس مکانیزم مذکور ، یکمدل ریاضی برای پیشبینی استحکام جوش انتخاب گردیده است. اندازه گیری استحکام جوش به روش آزمایش لایه کنی ، نتایج مناسبی را در انطباق با مدل ریاضی ارائه می دهد. در مراحل بعدی این تحقیق پارامترهای مهم موثر بر استحکام جوش نوردی نظیر انبساط سطحی فصل مشترک، فشار عمودی وارده بر آن و عملیات حرارتی پسگرم مورد بررسی قرار گرفته اند.