سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی مظفری – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده هوافضا
کرامت ملک زاده – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوا
محمدرضا خلیلی – استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مکانیک
حسن ابراهیم نژاد – کارشناس ارشد سازههای هوافضایی

چکیده:

ساندویچ پانلها یا به طور عام سازه های ساندویچی ، سازه هایی هستند که از دو رویه فلزی یا کامپوزیتی با یک هسته انعطاف پذیر از جنس فوم یا هسته با استحکام عرضی (هانیکوم) تشکیل شده اند. امروزه این سازه ها در صنایع مختلف نظامی و غیر نظامی کاربرد های وسیعی یافته اند. در این مقاله، با کمک تئوری مرتبه بالای ارتقا یافته صفحات ساندویچی و استفاده از روش انرژی و اصل هامیلتونین ، ارتعاشات این سازه ها با یک جرم متصل به رویه بالایی مدلسازی و بحث شده است. در پژوهش حاضر برای رویه ها تئوری مرتبه اول برشی و برای هسته از تئوری الاستیسیته سه بعدی استفاده شده است . رویه ها از جنس کامپوزیت و متقارن می باشند و اثرات پارامترهای هندسی از قبیل نسبت طول به ضخامت پانل a/h- ضریب منظری پانل a/h و نسبت ضخامت هسته میانی به هسته میانی به a/b ضریب منظری پانل – a/h می باشند و اثرات پارامترهای هندسی از قبیل نسبت طول به ضخامت پانل