سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منوچهر امیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی همدان
حبیب اله مظاهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی همدان

چکیده:

جهت ارزیابی عرصه های پیشنهادی پخش سیلاب لازم است که پارامترهای هیدرودینامیکی، هیدروشیمی و وضعیت لیتولوژی – رسوبی منطقه مورد نظر در دسترس باشد. در منطقه علی آباد دمق پارامترهای فوق الذکر در دسترس نبوده و لذا جهت تعیین این پارامترها اقدام به حفاری چاهکها و آزمایش نفوذپذیری به روش استوانه مضاعف در عرصه پخش سیلاب و آزمایش پمپاژ در سفره آب زیر زمینی منطقه گردید و از نتایج بدست آمده پارامترهای مربوط محاسبه و برآورد گردیدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سفره آب زیر زمینی منطقه قابلیت مناسبی جهت انتقال و ذخیره سازی آب را دارا می باشد ولی وجود لایه های ریز دانه رسی – سیلتی در عرصه پخش سیلاب و رسوبات ریزدانه موجود در سیلابهای منطقه، عاملی در جهت کاهش سریع نفوذ پذیری محسوب می گردند. همنین روشهای برآورد پارامترهای هیدرودینامیکی که در این تحقیق بکار رفته، می تواند الگویی جهت برآورد پارامترهای مورد نیاز در سایر ایستگاه های تحقیقاتی پخش سیلاب محسوب شود.