سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آنالیز تبدیل موجکیشیوه جدید را برای پردازش سیگنالها از طریق قابلیت تجزیه آنها نسبت به فرکانس و زمان پیـشنهاد می کند و تغییرات فرکانس داده های موجود در هر بازه زمانی را نشان می دهد . در این مطالعه برای بررسی پارامترهای دبی و بارندگی حوضه رودخانه آجی چای از روش تبدیل موجکی " سیملت مرتبهاستفاده شده است . ماه آگوست با حـداقل نوسان دارای کمترین ریسک و ماه اکتبر و می با حداکثر نوسان، دارای بیشترین ریسک می باش ند کـه در زمینـه مطالعـات سیلاب باید توجه خاصی در مورد آن ها صورت گیرد . با استفاده از این روش زمان محاسباتی کاهش یافته در حالی کـه دقـت عملیات کاهش قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد . با استفاده از طیفهای توانی موجک می توان از روی نمودارهـا ، نـواحی بـا مقادیر بیشینه و کمینه پارامترها را به وضوح مشاهده نمود . این آنالیز جهت مدیریت بهینه مخزن و همچنین آنالیز ریسک و مدیریت اقتصادی مخزن قابل استفاده خواهد بود .