سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل زاده – دانشجو دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
مهرداد پور سینا – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
مجید مهدیان – سرپرست و کارشناس،بخش تحقیق و توسعه شرکت گاز استان چهارمحال بختیاری

چکیده:

باتوجه به هزینه گزاف سیستم شبکه ای لوله های فلزی انتقال نفت گازوآب حفاظت آن درمقابل عوامل خورنده و ساینده ازاهمیت ویژه ای برخوردار است روشهای موجود درعایق کاری درحال حاضرعبارت ازعایق کاری با خانواده موادقیری پوششهای پلی یورتان پوششهای اپوکسی پوششهای پلی اتیلن و پوششهای سرامیکی می باشد تحقیقات انجام شده نشان میدهد پوشش پلی اتیلن بهترین نوع پوشش برای لوله های فلزی می باشد و درمیان پوششهای پلی اتیلن نوع سه لایه بهترین عملکرد را دارد ازانجایی که یکی ازشاخه های مهم هرپوششی چسبندگی آن به لوله مورد استفاده می باشد دراین مقاله برروی پارامتر چسبندگی پوششهای پلی اتیلن واثرزیرلایه های مختلف براین پارامتر پرداخته شده است زیرلایه های مختلف مورداستفاده فسفات روی پلی وینیل الکل رزول اسید استئاریک و پلی یورتان بوده است مقایسه اثرزیرلایه های مختلف نشان میدهد پلی یورتان بیشترین چسبندگی را ایجادمیکند بعدازپلی یورتان پلی وینیل الکل رزول اسیداستئاریک و بدون زیرلایه به ترتیب بیشترین چسبندگی را ایجادمی نمایند