سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسائی – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
محی الدین باطنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سدهای نگهدارنده پساب به منظورحفاظت از محیط زیست در مقابل پخش گسترده مواد زائد حاصل از استخراج معادن و همچنین نگهداری منابع ارزشمند آب ساخته می شوند. افزایش روز به روز ظرفیت معادن در حال استخراج، مهندسان را مجبور به بلند سازی این گونه سدها می کند. در این تحقیق، سد معدن مس سرچشمه مورد بررسی قرار گرفته و به منظور ترفیع سد با استفاده از روش هیدروسیکلون مواد زائد در پائین دست، طرحی ارائه گردیده است. خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح اولیه پساب و مصالح به دست آمده ازفرایند هیدروسیکلون شامل دانه بندی، حدود اتربرگ، وزن مخصوص، چگالی حداکثر، پارامترهای مقاومت برشی، ضریب تحکیم و ضریب هدایت هیدرولیکی بررسی و با دیگر معادن مس دنیا مقایسه گردیده است. ضریب چسبندگی مناسب طراحی مصالح اولیه برابر (kg/cm2)15/0 و مصالح هیدروسیکلون شده بدون چسبندگی به دست آمده اند. مقدار متوسط زاویه اصطکاک داخلی مصالح اولیه پساب، حدوداً (۳۰ حاصل شده است. افزایش تنش کل در آزمایش تحکیم در بارگذاری های اولیه باعث افزایش ۵۰ برابر ضریب هدایت هیدرولیکی خواهد شد