سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد مهدی مباشری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشتی سازی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرک
پدرام عدالت – دانشجوی دکترای مهندسی کشتی سازی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منوچهر فدوی اردستانی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

در این مقاله به بررسی ارتعاشات آزاد پوسته های تقویت شده با خمیدگی سهموی پرداخته شده است. روش تحلیل در این تحقیق، روش عددی اجزای محدود و به کمک نرم افزار اجزای محدود انسیس ۱ می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر خمیدگی سهموی در ورق های تقویت شده بر فرکانس طبیعی ورق است. تقویت کننده های بکار رفته در مدل از نوع تیرچه های طولی می باشند. ضمن معرفی پارامترهای بی بعد مؤثر، در هر حالت از شرایط ابعادی و هندسی، نتایج حاصل از پوسته سهموی در کنار ورق تخت گسترش آن مقایسه و بررسی می شود و در نهایت نتایج به صورت نسبت فرکانس طبیعی پوسته به ورق تخت گسترش یافته، در دو حالت مدل تقویت شده سبک و سنگین بیان می گردد. شرط مرزی بکار رفته، شرط مرزی چهار لبه ساده می باشد.