سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید پورپاک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
هادی خان بابازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
عسگر جانعلی زاده – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران

چکیده:

پاسخ لرزه‌ای یک ساختگاه بطور قابل توجهی تحت تأثیر شرایط و ویژگیهای آن ساختگاه قرار دارد. با توجه به اهمیت زلزله و تأثیرات آن بر سازه‌های زیربنایی نظیر سدها و نیروگاههای صنعتی و مناطق مسکونی، این پدیده همواره مورد توجه محققین بوده و در آیین‌نامه‌های ساختمانی از جمله آیین‌نامه ۲۸۰۰ ایران به اشکال مختلف بدان اشاره شده است. در این مقاله محاسبه پاسخ ساختگاه با توجه به وجود یک لایه سست به روش معادل خطی و با استفاده از شتابنگاشت‌های مناسب حوزه نزدیک، صورت گرفته و ضرایببازتاب میانگین و فوق میانگین در سطح زمین و موارد مختلف تهیه شده است. براساس مطالعات پارامتریک انجام شده، مقایساتی بین ضرایب پاسخ محاسباتی تهران و آیین‌نامه ۲۸۰۰ صورت گرفته و در انتها پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.