سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رحمان نژاد – استادیار بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسحاق نمازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله مدل عددی المان محدود سه بعدی که شامل تمام جزئیات مربوط به تونل سازی سپری است، به منظور شبیه سازی مراحل ساخت گام به گام پیشروی تونل در زیر پل جهت آنالیز تاثیر شمع های پل بر روی تونل های مترو در شرایط خاک چسبنده، نرم، همگن و زیر سطح آب زیرزمینی ارائه ده است. بعلاوه نتایج مطالعه پارامتریک عددی جهت بررسی تاثیر پارامترهای اصلی شامل میزان بار وارد بر هر شمع و فاصله مستقیم بین تونل و ردیف شمع های کناری نشان داده شده است. برای بررسی موارد فوق الذکر به خروجی هایی شامل جابجایی دیوار تونل، نیروی محوری و ممان خمشی وارد بر نگهداری را توجه شده است. ارزیابی مطالعه پارامتریک، جزئیات بیشتری در مورد میزان دخالت پارامترهای مربوطه در تاثیر شمع ها بر روی تونل ها بدست می دهد.