سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی خطیب زاده – کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمود وفائیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

یکی از کاربردهای مهم ژئوسنتتیک ها به عنوان تسلیح، استفاده ازآنها در شیب های خاکی به منظور افزایش پایداری و استحکام و نیز پایدار سازی شیب هایی است که بدون تسلیح ناپایدارند. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Plaxis7.2 (مبتنی بر روش اجزاء محدود) دیوارهای خاکی مسلح که تحت تاثیر بار قائم سطحی قرار داشته باشند، مدل شده است و تاثیر عواملی چون سختی کششی تسلیح و تعداد لایه های تسلیح مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن انجام محاسبات فوق، اثر عوامل مذکور روی ضریب ایمنی، جابه جایی ها، کرنش های برشی حداکثر و نیروی کششی تسلیح ایجاد شده در خاکریزها نیز بررسی شده است.