سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی محمد شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کشتی س
حسین حسینی تودشکی – عضو هیئت علمی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوا و فض
محمدرضا خدمتی – عضو هیئت علمی، دانشیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کشتی

چکیده:

امروزه مباحث مرتبط با علم تعمیر و نگهداری یکی از گسترده ترین شاخه های تحقیقاتی را به خود اختصاص داده است. جلوگیری از وقوع، گسترش و در نهایت تعمیر خرابی ها با تکیه بر مباحث تکنیکی و اقتصادی آن ها مورد توجه محققان بسیاری بوده است. پانل های مورد استفاده در سازه های هوایی، فضایی، دریایی و خودروسازی برای عمر مفیدی طراحی می شوند ولی حتی در طول این مدت نیز وقوع خرابی در آن ها محتمل است. چنانچه روش تعمیر سازه یا قطعه صدمه دیده مورد نظر باشد، ترمیم پانل های فلزی صدمه دیده به کمک وصله های فلزی یا کامپوزیتی، یکی از روش های نوین و پر کاربرد مورد استفاده در صنعت می باشد. البته نوع اتصال وصله به سازه خود دارای روش های متعددی است که مزایا و معایب دو روش پر کاربرد اتصال مکانیکی و اتصال به کمک چسب در جای خود توضیح داده خواهد شد. بررسی های گسترده ای در زمینه شکست اینگونه سازه ها پس از اعمال ترمیم انجام گرفته است و مقالات متعددی نیز منتشر گردیده است ولی تحقیقات چندانی بر روی رفتار کمانشی آن ها منتشر نگردیده است. در این مقاله سعی می گردد تحلیل پارامتریک کمانش مقدار ویژه بر روی یک ورق آلومینیومی ترک دارِ ترمیم شده به کمک وصله کامپوزیتی انجام گیرد. از میان پارامترهای موجود و موثر در کمانشِ مقدار ویژه اینگونه سازه ها، تاثیر طول ترک، مشخصات هندسی ورق آلومینیومی، لایه چسب و وصله کامپوزیتی و برخی پارامترهای دیگر بر روی استحکام کمانشی و بار حدی کمانش مقدار ویژه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت سعی می گردد با مطالعه تاثیر هر یک از پارامترهای مذکور و با توجه به مشخصات ترک و ابعاد ورق صدمه دیده، مقادیر بهینه ای برای وصله ارائه گردد تا علاوه بر افزایش استحکام کمانشی سازه، حداقل متریال و زمان لازم برای ترمیم به دست آید.