سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد عطارها – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مکانیک
علیرضا جهاندیده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنایع و معادن ایران، دانشکده ی مهندسی

چکیده:

جوشکاری مقاومتی نقطه ای فرآیندی پرکاربرد در مونتاژ قطعات ساخته شده از ورق های فلزی در صنعت وبه ویژه صنعت خودروسازی است. در این مقاله به بررسی پارامتری این فرآیند بر مبنای مدل تحلیلی پرداخته شده است. ابتدا معادله دیفرانسیل انتقال حرارت دوبعدی متقارن محوری، با شرایط مرزی و فرضیات مناسبدر نظر گرفته شده است و بر اساس پاسخ معادله برای ورق فولادی از جنس AISI 1008 اندازهی دکمه جوش در شرایط مختلف استخراج می شود، نتایج حاصل از حل، با نتایج آزمایشگاهی و روش اجزای محدود مقایسه شده و توافق قابل قبولی را نشان می دهند. سپس با استفاده از این مدل به بررسی تاثیر پارامتر های فرآیند بر روی اندازه ی دکمه جوش پرداخته شده است. شدت جریان و زمان جوشکاری به عنوان دو عامل بسیار مهم در شکل گیری دکمه جوش مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین تاریخچه ی دمایی ورق حین جوشکاری در گرمایش و سرمایش استخراج و ارائه شده اند. مقاومت الکتریکی سطح تماس بر روی شکل گیری دکمه جوش موثر است چگونگی این تاثیر، بر اساس مدل تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است.همچنین مشاهده می شود که ضخامت ورق با تاثیر بر دامنه ی انتقال حرارت بر رشد و اندازه ی نهایی دکمه جوش تاثیراتی دارد. در نهایت مزیت اصلی مدل تحلیلی نسبت به مدل های عددی، سرعت بالای کسب پاسخ در شبیه سازی اندازه ی دکمه جوش مقاومتی است.