سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید بهرامیان – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدجابر صفدری – استاد راهنما از سازمان انرژی اتمی ایران معاونت تولید سوخت هسته ای
حسین بهمنیار – استاد راهنما از دانشگاه تهران- دانشکده فنی- بخش مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از عوامل کاهش دهنده بازدهی ستونهای استخراج مایع-مایع، پارامتر اختلاط محوری می باشد که با دور کردن جریان از حالت پلاگ باعث کاهش گرادیان انتقال جرم و تغییر هیدرودینامیک ستونهای استخراج می شود. اختلاط محوری در فاز پیوسته اثر بسیار بزرگتری نسبت به فاز ناپیوسته دارد بطوریکه بسته به نوع دستگاه استخراج کننده از اثر اختلاط محوری در فاز ناپیوسته میتوان صرفنظر نمود. در این کار روشهای مدلسازی و روشهای اندازهگیری ضریب اختلاط محوری در هر فاز بیان شده و برای دستگاههای استخراج مایع-مایع مختلف ضرایب تجربی اختلاط محوری برحسب شرایط عملیاتی ستون ارائه شده است.