سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرهاد یزدان دوست – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد سازندگی
علی کرمی – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد سازندگی
علی عطارزاده – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد سازندگی

چکیده:

با توجه به هزینه سنگین موج شکنهای ثابت و نیز مدرن زمان طولانی اجرا آنها، موج شکن های شناور بخاطر کمی هزینه ساخت برای آبهای عمیق، نصب سریع، قابلیت حمل و نقل و … مورد توجه قرار گرفته و در عملیات دریائی ، پرورش ماهی ، تفرجگاه های ساحلی و عملیات نظامی کاربردپیدا نموده است.
مطالعاتی که تاکنون درموردموج شکن های شناور و بخصوص تعیین ضریب انتقال و نیروی مهار انجام پذیرفته،غالبا بر اساس مدلسازی با امواج منظم بوده وسعی شده است تا نتایج حاصله را به امواج نامنظم دری تعمیم دهند.
در این مقاله آزمایشاتی برای بررسی چهار پارامتر: عرض سازه، آبخور سازه، پریود غالب موج و ارتفاعغالب موج روی ضریب انتقال موج در شرایط امواج نامنظم در نظر گرفته و انجام شده است. طیف موج به کار گرفته، طیف جانسواپ بود که بر طبق نظر محققین (بخش حفاظت سواحل مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری) تطابق بیشتری نسبت به دیگر طیف ها با شرایط خلیج فارس و دریایعمان دارد.
در این راستا یک برنامه محاسباتی نیز به زبان بیسیک تدوین شده است اما اولاً بتوان نتایج مدل را با آن مقایسه نمود، ثانیاً از آن به عنوان یک برنامه قابل دسترس در طراحی اولیه استفاده نمود.
مطالعات مهندسی همواره نیازمند یک برنامه مناسب است. مراحل طراحی و پشنهادات مربوط به طراحی در انتهای حقاله ذکر گشته است. امید است که این مجموعه در استفاده طراحان مفیدواقع گردد.