سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدیه پرویزیان – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه الزهرا ، تهران
سعید بهروزی نیا – گروه لیزرهای گازی و رزینه ای ، پژوهشکده لیزرواپتیک ، پژوهشگاه علوم وف
بتول سجاد – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه الزهرا ، تهران
داوود صالحی نیا – گروه لیزرهای گازی و رزینه ای ، پژوهشکده لیزرواپتیک ، پژوهشگاه علوم وف

چکیده:

در این مقالهضمن طراحی و ساخت یک دستگاه لیزر بخار طلا توان خروجی آن بر حسب پارامترهای عملکرد آن نظیر توان الکتریکی ورودی فشار گاز کمکی و فرکانس عملکرد اندازه گیری شده است . توان خروجی اندازه گیری شده بر حسب فرکانس در بازه ۱۲/۵ -۲۵ کیلو هرتز دارای بیشینه و کمینه هایی در فرکانسهای خاص بوده است .