سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد اعتمادی – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود موسوی – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خشک کردن یکی از راههای نگهداری مواد غذائی می‌باشد. در کشور ما خشک کردن مواد غذائی صنعت نوپایی بوده و تحقیقات زیادی در این باره انجام نگرفته است. در این راستا در این تحقیق ابتدا یک نمونه خشک کن Batch-Through Circulation در حد پایلوت ساخته شد. داده‌های آزمایشگاهی مورد نیاز توسط این دستگاه بدست آمد. در این آزمایشات اثر سرعت هوا، ضخامت جسم خشک شونده و دمای هوای خشک کننده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که منحنی خشک شدن سیب در ناحیه شدت نزولی (falling rate period) می‌باشد، زیرا سرعت هوا نقش به سزائی در زمان خشک شدن در ضخامت ۶ میلیمتر کمتر از ثابت سرعت خشک شدن در ضخامت ۴ میلیمتر می‌باشد. مهمترین پارامتری که روی سرعت خشک شدن اثر بیشتری نسبت به دو پارامتر بالا دراد دما می‌باشد که ثابت سرعت خشک شدن در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد بسیار بیشتر از دمای c° می‌باشد ولی اثر چروکیدگی سطح در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد به مراتب بیشتر از دمای ۷۰ درجه سانتیگراد می‌باشد.