سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ساکت – دانشگاه تربیت معلم، پژوهشکده سوانح طبیعی
سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشگاه تربیت معلم، پژوهشکده سوانح طبیعی
شکوفه خدیوی – پایگاه ملی داده های علوم زمین

چکیده:

در این مقاله به مقایسه دو زمین لرزه بم و زرند پرداخته شده که هر دو در پهنه خرد صفحه ایران مرکزی رخ داده و از آنجائیکه شباهت های دیگری مثل بزرگای ، کاهندگی و موارد دیگر در این دو زمین لرزه وجود دارد بنابراین مقایسه این دو زمین لرزه کمک زیادی در جهت شناسایی ساختار گسلش و لرزه خیزی منطقه خواهد کرد .
همچنین در مورد گسلهای مسبب هر دو زمین لرزه و خصوصیات لرزه شناسی آنها بحث شده است . بخش اصلی این مطالعه بر روی پس لرزه های دو زمین لرزه بم و زرند متمرکز می باشد . در این مقایسه نتایج مهمی بدست آمده که به نظر می رسد این نتایج استفاده موثری در مورد شناخت زمین لرزه های بعدی در این منطقه به دنبال خواهد داشت .