سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا سراجان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
محممد رزازی بروجنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
بهروز کربلائی صباغ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رضا رضائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

در این پروژه به جوشکاری تفلون و بررسی عوامل مختلف موثر بر روی استحکام جوش پرداخته شد.تعدادی نمونه به ابعاد ۵٫۸cm از ورق تفلون بریده و پرداخت کاری شد. سپس با طرح اتصال های متفاوت به یکدیگر جوش داده شدند. از نمونه طرح اتصال ۳ قطعه جوش داده شده تهیه شد. کلیه طرحهای اتصال یکبار در حالت بدون عملیات حرارتی یکبار در حالت عملیات حرارتی شده مورد تست قرار گرفتند. دمای پیش گرم و پس گرم در محدوده ۲۵۰-۲۰۰ درجه سانتیگراد تنظیم شد. استحکام نمونه شاهد ۲۸MPaبدست آمد و بقیه نتایج نسبت به آن سنجیده شد. برای حالت اتصال سر به سر ساده استحکام ۹٫۸MPa بدست آمد یعنی ۳۸ درصد استحکام نمونه مادر با انجام عملیات پیش گرم و پس گرم این نتیجه به ۵۱ درصد یعنی ۱۴٫۲MPa افزایش یافت در حالت اتصال سر به سر با طرح پنج جناقی دو طرفه استحکام ۱۷٫۸MPa نتیجه شد یعنی ۶۴ درصد استحکام زمینه و با انجام عملیات حرارتی این نتیجه به استحکام ۷۷ درصد معادل ۲۱٫۶MPa رسید. طرح اتصال لب روی لب بدون عملیات حرارتی فقط ۴٫۴MPa استحکام از خود نشان داد با انجام عملیات حرارتی بر روی آن با ۲۶ درصد افزایش استحکام به استحکام ۱۱٫۷MPa رسیده و بدون عملیات حرارتی و فقط با تحت پرس قرار دادن نمونه با استحکام ۱۵٫۶MPa دسترسی پیدا شد. سرانجام با اعمال فشار و تحت پرس قرار دادن نمونه با طرح اتصال لب روی لب و همچنین انجام عملیات حرارتی پیش گرم و پس گرم به استحکام ۴۴ درصد رسیده و استحکام ۱۸٫۴MPa نتیجه شد. بیشترین استحکام ۷۷ درصد نسبت به نمونه جوشکاری شده با طرح اتصال سر به سر همراه با طرح پنج جناقی و انجام عملیات حرارتی بود.