سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صالح اشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهرا
نوگل مدنی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
محمود نیلی احمد ابادی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در روش های شکل دهی در حالت نیمه جامد محصولات طی سه مرحله تولید شمش اولیه، گرمایش مجدد و شکل دهی تهیه می شوند و قطعات تولیدی خواص بالاتری نسبت به قطعات تولید شده توسط روشهای معمول ریخته گری دارند. میزان کرنش، سرعت شکل دهی، دمای قالب، ریز ساختار شمش اولیه و درصد جامد و مذاب پارامترهای مهمی در این روش می باشند که در صورت عدم کنترل آن ها در طول شکل دهی، جدایش ذرات جامد از زمینه مذاب ایجاد شده و می تواند باعث ایجاد نا همگنی خواصدر قطعه می شوددر این تحقیق آلیاژ آلومینیوم ( ۳۵۶A با ساختار غیر دندریتی تهیه شده به روش سطح شیبدار مورد استفاده قرار گرفت. اثر میزان کرنش و سرعت تغییر شکل مورد بررسی قرار گرفت و در هر مورد ریز ساختار حاصل از نظر جدایشذرات جامد و فاز مذاب مورد بررسی قرار گرفت.