سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام پیمانی فرد – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

بررسی وضعیت رطوبت، حرارت خاک و پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک با توجه به عوامل مهم بومزیستی که می تواند در مدیریت این مناطق و برنامه های بیابان زدایی موثر باشد، از اهداف اصلی ارائه این مقاله است.
در مناطق خشک و بیابانی وضعیت رطوبت و بارندگی بسیار متغیر است و تنهاتوجه به متوسط بارندگی سالانه نمی تواند در برنامه ریزی برای فعالیتهای اصلاح و احیای این مناطق ملاک عمل قرار گیرد. عامل حرارت نیز اثرات کمبود رطوبت را شدت می بخشد و بافت خاک نیز بدلیل کندی مراحل تشکیل خاک،غالبا درشتو به سبب بارندگی اندک در این مناطق، تجمع نمک در افقهای خاک فراوان است . تنوع جوامع گیاهی و میزان تولید بیوماس اندک و پوشش غالب این مناطق را اغلب گیاهان یکساله، بوته ای ها و درختچه های کوتاه قامت تشکیل می دهند. بطور کلیتوان تولید مناطق خشک و نیمه خشک بسیار محدود و احیاء و بازسازی آن نسبتا دشواراست ولی با دانش بوم شناسی و بکارگیری نتایج حاصل از تحقیقات می توان موفقیت های کسب نمود.