سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول رشیدی فر – کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، استاد مدعو دانشگاه آزاد
محمد سالم – عضو هیئت علمی حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

چکیده:

پیشگویی نواحی شروع ترک و شکست، از مباحث مهم و مورد توجه محققان و صنعتگران در زمینه شکل دهی می باشد . دراین مقاله تعریف آسیب، نمودار حد شکل دهی و آسیب حد شکل دهی توضیح داده میشود. همچنین آزمایش مربوط به آن ( آزمایش اریکسن) معرفی شده است و نمودار حد شکل دهی ماده مورد نظر رسم می گردد. سپس مدل آسیب حد شکل دهی برروی فرایند کشش عمیق با استفاده از فشار روغن در زیرورق اعمال و نواحی شروع ترک و شکست پیش بینی می گردد. شبیه سازی المان محدود توسط نرم ا فزار تحلیلی ABAQUS/EXPLICIT انجام می گیرد و نتایج عددی به دست آمده با نتایج تجربی مقایسه می شود. این مقایسه نشان میدهد که نتایج عددی با نتایج تجربی سازگاری قابل قبولی دارد و سبب می گردد که معیار نمودار حد شکل دهی معیار قابل اعتمادی برای پیشگویی نواحی شروع ترک و شکست در فرایندهای شکل دهی مواد باشد. بنابراین می توان با استفاده از نتایج عددی و قبل از انجام تستهای تجربی نواحی شروع ترک را پیشگویی کرد و با تغییر پارامترهای شکل دهی هر فرایند بهترین پارامترها را برای بهترین منطقه شکست بدست آورد.