سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد پارسا – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در این تحقیق سه عدد قاب بتنی یک دهانه و یک طبقه با مقیاس ۱/۲ در حالتهای بدون میانقاب، با میانقاب آجرفشاری و با میانقاب بلوک سفالی تحت آزمایش شبه استاتیک چرخه ای قرار گرفتند. با انجام این آزمایشها، پارامترهای مختلف پاسخ قابها، بررسی شده، نتایج با مقادیر حاصل از روشهای تحلیلی معادلسازی میانقابها مقایسه شده اند و در نهایت نتیجه گیری شده است که میانقابهای آجری باعث افزایش سختی اولیه، ماکزیمم مقاومت و استهلاک انرژی قابها می شوند اما میانقابهای سفالی علیرغم افزایش نسبی پارامترهای ذکر شده، به دلیل تخریب سریع، رفتار چندان مطلوبی را ایجاد نم یکنند. از لحاظ مقایسه نتایج با روشهای تحلیلی، مشاهده م یشود که در حالت خطی، سختی اولیه میانقابهای آجری به درستی تخمین زده می شود اما در مورد میانقابهای سفالی چنین حالتی وجود ندارد ضمن آنکه در حالت غیر خطی نیز در هر دو مورد میانقاب سفالی و آجر فشاری تطابقی بین نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی وجود ندارد.