سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامران دانشجو – استاد ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

پاسخ گذرای دینامیکی یک سازه استوانهای دو جداره با جدارههای ضخیم که فضای بین دوجداره و اطراف سازه را سیال ایدهآل فراگرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. بار وارد شده به صورتنامتقارن است و به دیواره داخلی سازه وارد میشود. همچنین میدان هیدرودینامیکی القا شده در سیال، در اثر پاسخ جدار داخلی به ضربه وارد شده و تاثیر آن بر رفتار جدار خارجی استوانه مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق در ابتدا بدست آوردن میدان فشار سیال در لحظات ابتدایی اعمال بار و بررسی نحوه پراکندگی فشار در تمامی نقاط سیال میباشد. در ادامه به بررسی تاثیر بار اعمالی بر جداره خارجی پرداخته میشود. مسئله با استفاده از معادلات ناویر برای سازه الاستیک و معادلات مربوط به سیال ایدهآل فرمولبندی شدهاست. حل مسئله با بردن معادلات به فضای لاپلاس و سپس برگرداندن به حوزه زمان انجام شدهاست