سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود اعتماددار – دانشجوی هیدرودینامیک کارشناسی ارشد
حسن قاسمی – عضو هیئت علمی
محمدجواد کتابداری – عضو هیئت علمی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی پاسخ دینامیکی یک شناور در برخورد با یک موج منظم سینوسی می باشد. یک سازه دریایی ثابت یا شناور بطور مداوم درمعرض برخورد با امواج دریایی با پریودها و دامنه های متفاوتی قرار دارد. شاید بتوان گفت مهمترین مساله برای هر سازه دریایی چه در هنگام طراحی و چه درهنگام نصب و بهره برداری محاسبه نیروهای محیطی وارد بر آن سازه و بررسی پاسخ آن سازه به این نیروها می باشد. در این تحقیق ما با استفاده از روش المان مرزی و تهیه کد تهیه شده (FASA) به محاسبه دامنه نیروهای وارده و دامنه حرکات یک سیلندر عمودی شناور که می تواند بعنوان المان اصلی در برخی از سازه های دریایی نظیر TLP یا سکوهای شناور و نیمه شناور و یا شمعهای دریایی باشد، می پردازیم. در نهایت نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات پروفسور نیومن از دانشگاه MIT و مطالعات انجام گرفته در دانشگاه نیویورک بوسیله نرم افزار MOSES معتبر سازی میگردد.